Showing 1–12 of 13 results

กล้องวงจรปิด IP Camera

เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิด Ip Camera ซึ่งตัวกล้องระบบนี้สามารถนำส่งสัญญาณผ่านทางสาย แลนได้รวมถึงการจ่ายไฟผ่านสายแลนทำให้ความปลอดภัยในเรื่องไฟลัดวงจรตัดทิ้งไปได้เลย โดยตัวกล้องจะมีหลายแบบให้เลือกใช้งานตาม สถานที่ต่างๆ เป็นหลัก

ลดราคา!
Original price was: ฿3,000.00.Current price is: ฿2,500.00.
ลดราคา!

Ip Camera

OK-520K

Original price was: ฿1,200.00.Current price is: ฿900.00.
ลดราคา!

Ip Camera

OK-IP1820LF-P1

Original price was: ฿2,900.00.Current price is: ฿2,200.00.
ลดราคา!

Ip Camera

OK-IP320QR-P1

Original price was: ฿3,000.00.Current price is: ฿2,400.00.
ลดราคา!

Ip Camera

OK-IP420TC

Original price was: ฿2,900.00.Current price is: ฿2,300.00.
ลดราคา!

Ip Camera

OK-IP620QR-P

Original price was: ฿3,000.00.Current price is: ฿2,400.00.