Showing 1–12 of 13 results

กล้องวงจรปิด IP Camera

เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิด Ip Camera ซึ่งตัวกล้องระบบนี้สามารถนำส่งสัญญาณผ่านทางสาย แลนได้รวมถึงการจ่ายไฟผ่านสายแลนทำให้ความปลอดภัยในเรื่องไฟลัดวงจรตัดทิ้งไปได้เลย โดยตัวกล้องจะมีหลายแบบให้เลือกใช้งานตาม สถานที่ต่างๆ เป็นหลัก