ทางบริษัทขอขอบพระคุณทางร้าน banana speed ที่เลือกใช้บริการของทางบริษัทโอกามิในการเข้า ดำเนินการวางระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านกล้อง โดยทางร้านได้เลือกใช้กล้องระบบอนาล็อกจำนวน 4 ตัวในการติดตั้งเพื่อให้เห็นภาพทั่วร้านทั้งภายในและภายนอกอาคาร และทางเราได้เลือกใช้ท่อ EMT ในการเดินสายเพื่อยืดอายุการใช้งานของสายให้ยาวนานขึ้นและที่สำคัญคือเรื่องของความสวยงาม

add line cctvokami
add line cctvokami
add line cctvokami