ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องให้กับทาง DJI สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เพื่อใช้ในการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้า และตรวจสอบการทำงานของพนักงาน โดยทาง DJI จะใช้การควบคุมการทำงานของกล้องผ่านทางศูนย์ควบคุม หรือทางบริษัท DJI สำนักงานใหญ่ จะเป็นผู้ดูภาพของตัวกล้องทั้งหมดผ่าน ระบบออนไลน์นั้นเอง

ซึ่งทางบริษัทของเราสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด โดยการวางระบบนี้ทางลูกค้าต้องการความสามารถของการบันทึกทั้งภาพและเสียงเป็นสำคัญ สำหรับท่านใดที่ต้องการให้เราวางระบบให้สามารถติดต่อกับทางบริษัท เพื่อหาช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับท่านได้ที่ 02-543-6905, 083-907-4400