batch Flash Express 181027 0002
batch Flash Express 181027 0005
batch Flash Express 181027 0008
batch Flash Express 181027 0012
batch Flash Express 181027 0003
batch Flash Express 181027 0006
batch Flash Express 181027 0009
batch Flash Express 181027 0014
batch Flash Express 181027 0004
batch Flash Express 181027 0007
batch Flash Express 181027 0010
batch Flash Express 181027 0016
batch Flash Express 181027 0013

ผลงานการเข้าดำเนินการบริการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับทางบริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรสจำกัดในส่วนของโกดังเก็บสินค้าโดยทางเราได้ดำเนินการติดกล้องip camera รุ่น DH-IPC-HFW2239S-SA-LED-S2 จำนวน 16 ตัวให้กับทางลูกค้าพร้อมวางระบบเพื่อให้ภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ในแต่ละมุมภาพเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน พร้อมระบบควบคุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับทางลูกค้าเพื่อง่ายต่อการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ทางบริษัทขอขอบพระคุณในความไว้วางใจให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการวางระบบ พร้อมเซ็ทระบบออนไลน์เพื่อบันทึกภาพได้ทั้ง 2 แหล่ง

add line cctvokami
add line cctvokami
add line cctvokami