batch nst 200507 0011
batch nst 200507 0008
batch nst 200507 0001
batch nst 200507 0010
batch nst 200507 0007
batch nst 200507 0002
batch nst 200507 0009
batch nst 200507 0006
batch nst 200507 0004

ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับทางบริษัทนิวสมไทยมอเตอร์เวอค ในส่วนของโรงงานและภายในออฟฟิต โดยทางบริษัทได้เลือกใช้กล้องระบบไอพีเนื่องจากจำนวนสายที่ต้องใช้ ค่อนข้างมากเพราะต้องติดตั้งจำนวนถึง 320 ตัวโดยใช้เครื่องแบ่งภาพNVR 64 ช่อง จำนวน 5 เครื่องพร้อม HDD. 6TB. จำนวน 30 ลูกเพื่อให้สามารถบันทึกภาพได้นานถึง 30 วันเป็นอย่างน้อยซึ่งการวางระบบให้กับจำนวนกล้องขนาดนี้เราจำเป็นที่จะต้อง แยกไอพีเป็น 2 วงพร้อมต้องคำนวณความสามารถในการรรับส่งของสัญญาณภาพว่าพอหรือไม่ หรือจุดไหนต้องใช้ระบบไฟเบอในการนำสัญญาณ

ทางบริษัทขอขอบพระคุณทางนิวสมไทยมอเตอร์เวอค ในการไว้วางใจบริษัทโอกามิในการเข้าดำเนินการวางระบบพร้อมติดตั้งในครั้งนี้

add line cctvokami
add line cctvokami
add line cctvokami