batch cst 180131 0001
batch cst 180131 0004
batch cst 180131 0007
batch cst 180131 0010
batch cst 180131 0002
batch cst 180131 0005
batch cst 180131 0008
batch cst 180131 0011
batch cst 180131 0003
batch cst 180131 0006
batch cst 180131 0009
batch cst 180131 0012

ผลงานเข้าดำเนินการติดกล้อง พร้อมปรับปรุงระบบเก่าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปรกติรวมถึงวางระบบให้ใหม่เนื่องจากระบบเก่ามีปัญหาภาพช้ามีอาการสะดุดของภาพ โดยทางเราได้แก้ไขโดยการเปลี่ยนสวิทที่ใช้ทั้งหมดเนื่องจากสาเหตุที่ภาพช้าปัญหามาจากการรับส่งข้อมูลขอสวิทไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันต่อจำนวนกล้องที่ใช้โดยจำนวนกล้องที่ใช้จำนวน 20 ตัวในความคมชัดที่ระดับ 1080P ในอัตราเฟรม 25 เฟรม

add line cctvokami
add line cctvokami
add line cctvokami